Technologija - HydroBreak

HydroBreak® yra unikali nuriebalinimo priemonė. Gaminama Didžiojoje Britanijoje pagal kokybės standartų grupę BS5750/ISO9000. Ji yra nekenksminga žmogaus sveikatai, ekologiška naudojant ir utilizuojant. Priskiriama visiškai netoksiškų, nedegių ir nelakių produktų klasei. Naudojama visais atvejais, kai iškyla taršos problema dėl riebalų, alyvų, tepalų, dervų, organinių medžiagų, naftos ar jos produktų.

HydroBreak® turi savybę visiškai suskaidyti naftos žaliavą ir jos produktus, taip pat augalinės bei gyvulinės kilmės riebalus į nekenksmingas H2O ir CO2 atliekas.

HydroBreak® yra kvalifikuojamas kaip visiškai nekenksmingas ir netoksiškas produktas. HydroBreak® nesukelia korozijos, be to yra nelakus ir nedegus, kas leidžia sutaupyti sandėliuojant, nes nereikalingi ventiliaciniai įrengimai, priešgaisrinės signalizacijos ir draudimo sąnaudos. Naudojant nuotekų valymo įrenginiuose veikia kaip katalizatorius, 50% sumažinamas energetinių resursų sunaudojimas taip pat žymiai sumažėja deguonies poreikis, o taršos lygis valymo įrenginiuose nukrenta 90%.

 

veikimas

VEIKIMAS

Šalinant teršalus nuo paviršių, HydroBreak® produktai suskaido riebalus, naftos žaliavą, jos produktus bei aromatinės kilmės medžiagas į ekologiniu požiūriu labiau priimtinus mažesnių molekulių komponentus. Jo unikali sudėtis aplinkoje stimuliuoja “sprogstamą” bakterijų augimą, kurios “suvalgo” molekulių likučius, paversdamos juos į H2O ir CO2. Vėliau, kai “maisto šaltinis” išsenka, gerosios bakterijos tiesiog žūva.

Skirtingai negu tradicinės plovimo priemonės, tirpikliai, riebalų dispergatoriai ar nuriebalintojai angliavandenilių pagrindu, HydroBreak® neperkelia teršalų tiesiog kur nors į kitą vietą, o juos sunaikina. Kadangi jis pats yra ekologiškas ir dėl savybės visiškai biologiškai suirti nėra teršalas dar mišinyje su teršalais, tai po paviršių plovimo ten nelieka pėdsakų.

 

ĮVAIRIAPUSIŠKUMAS

HydroBreak® produktai gali būti panaudoti įvairiais būdais – valant rankiniu būdu, šepečiais, gariniuose valytuvuose, vandens srove plaunančiose, ultragarsiniuose ar bet kokiose kitose plovimo sistemose. HydroBreak® produktai gali sumažinti naudojamų valymo produktų skaičių, kadangi apima platų teršalų diapazoną ir yra labai koncentruoti, tuo supaprastina užsakymus, sandėliavimą ir apskaitą. HydroBreak® nesąveikauja su dažais, guma, plastiku, yra suderinamas su daugeliu metalų, įskaitant aliuminį, bronzą, varį, geležį, šviną, plieną, cinką. Naudojant teisingai, šis produktas gali pakeisti nuriebalintojus tirpiklių pagrindu ir sumažinti tirpiklių bei šarminių medžiagų pavojų. Kai HydroBreak® produktai naudojami alyvų, tepalų ir riebalų šalinimui, jie padaro nebeįmanomu tolesnį šių medžiagų atsistatymą, dėl ko galėtų blokuotis drenažas, o grindys taptų vėl pavojingos personalui.

HydroBreak® taip pat gali būti naudojami kartu su patvirtintais bakterijų štamais specifinių nuotekų apdorojimui, taip pat angliavandenilių išsiliejimui nukenksminti nepriklausomai nuo paviršiaus. Nekenkia asfaltui (išskyrus HydroBreak® POWER), paverčia angliavandenilius nedegiais.

HydroBreak® produktai naudojami biologiniam užterštos žemės atstatymui. Maksimaliam efektyvumui užtikrinti gali būti naudojama kartu su specifinėmis bakterijų kultūromis.

 

UNIKALUMAS

  1. Skaido riebalus, angliavandenilius ir aromatinės kilmės medžiagas į ekologiniu požiūriu labiau priimtinus mažesnių molekulių komponentus.
  2. Turi savybę stimuliuoti tolimesnį šių komponentų irimą iki nekenksmingų atliekų (H2O ir CO2). Tai leidžia sumažinti neigiamą poveikį aplinkai iki minimumo, kuris paprastai siejamas su gamyboje atliekamu valymo – nuriebalinimo procesu.
  3. Leidžia vietoje išspręsti valymo – nuriebalinimo problemas, o ne jas perkelti iš vienos vietos į kitą.
  4. Asortimento priemonių naudojimas yra visiškai nepavojingas bet kurioje situacijoje, ten kur priimtinas vandens naudojimas.
  5. Naudojimo metu neiškyla jokių kenksmingų faktorių.
  6. Skirtingai negu dauguma įprastinių valymo – nuriebalinimo priemonių, HydroBreak® klasifikuojamas kaip nekeliantis pavojaus.
  7. Galima naudoti derinant su tam tikrais bakterijų štamais ypatingos sudėties nuotėkoms apdoroti. Taip pat galima naudoti su įvairiais priemonių rinkiniais skirtais angliavandenilių likvidavimui, užteršto žemės paviršiaus ar kelio ruožo apdorojimui.
  8. Panaudojus HydroBreak® angliavandeniliai ir riebalai praranda savo savybes – slidumą, kibumą, tampa nedegūs ir bekvapiai.